Anetræ af Helmer Christiansen
 

mand

kvinde

Klik på et Anenavn, bringer personens data frem i nederste rude.


info

Skema

start

Jep Rasmussen

Rasmus

Peder Ibsen

Jepsdatter

Nielsen

Knudsen

Nielsen

Christian Pedersen

Knudsen

Hansdatter

Hansen

Pedersen

Olufsen

Hansen

Olufsen

Hansen

Hansdatter

Pedersen

Andersen

Olufsen

Gregersdatter

Olufsdatter

Pedersdatter

Pedersdatter

Rasmusdatter

Søren Christiansen

Hansen

Mortensen

Mortensdatter

Hansdatter

Jensen

Christensen

Hansdatter

Jensen

Rasmusdatter

Markussen

Pedersdatter

Christensdatter

Markusdatter

Jørgensen

Jørgen

Jørgen Christiansen

Eilersen

Eiler

Gabrielsen

kvinde

Jørgensen

Christiansen

Christensen

Johansdatter

Nielsdatter

Rasmussen

Ibsdatter

Hansen

Rasmusdatter

Rasmussen

Hansen

Christiansen

Dinesdatter

Hansen

Mathiasdatter

Nielsen

Hansen

Hansdatter

Mortensen

Nielsen

Rasmussen

Jensdatter

Christian Christiansen

Jespersdatter

Hansdatter

Olufsdatter

Rasmussen

Jørgensen

Nielsen

Rasmussen

Nielsen

Olufsdatter

Larsdatter

Clausdatter

Andersdatter

Madsen

Hansen

Hansen

Hansdatter

Hansen

Erreboe

Andersdatter

Mads

Hansdatter

Madsen

Jørgensen

Dorthe

Nielsen

Nielsen

Madsen

Larsen

Mathiasdatter

Hans Sigmandsdatter

Madsdatter

Rasmussen

Christensen

Madsdatter

Nielsdatter

Rasmusdatter

Madsdatter

Pedersen

Rasmusdatter

Caspersen

Andersdatter

Pedersen

Knudsen

Jørgensdatter

Smed

Hjerresdatter

kvinde

Jørgensdatter

Andersen

Anders

Ibsen

Lauritzdatter

Larsen

Hansdatter

Andersdatter

Hansen

Rasmusdatter

Hansen

Nielsen

Laursdatter

Ibsen

Larsen

Rasmussen

Lauridtsen

Hansdatter

Hansdatter

Jeppesdatter

Andersen

Andersdatter

Helmer Christiansen

Andersdatter

Knudsdatter

Jeppesen

Hansen

Andersen

Erichsen

Rasmussen

Jacobsen

Jørgensdatter

Hansdatter

Hansdatter

Nielsen

Thomassen

Thomassen

Hansdatter

Jørgensdatter

Nielsen

Olsen

Hansen

Andersen

Jensdatter

Pedersdatter

Pedersdatter

Michelsdatter

Hansdatter

Andersen

Hansen

Jensen

Nielsdatter

Jeppesen

Nielsdatter

Andersen

Nielsen

Hansdatter

Hansdatter

Jørgensen

Andersen

Rasmusdatter

Nielsdatter

Mortensen

Rasmussen

Nielsen

Hansdatter

Mortensen

Jensen

Pedersdatter

Pedersdatter

Andersdatter

Hansen

Hansdatter

Christophersdatter

Pedersen

Hans

Hansen

Mortensdatter

Morten

Madsen

Christensen

Madsdatter

Pedersen

Jørgensdatter

Hansdatter

Knudsen

Markvardsdatter

Pedersen

Pedersen

Rasmusdatter

Pedersen

Pedersdatter

Larsdatter

Jeppesen

Pedersdatter

Johansen

Hansen

Andresen

Madsdatter

Magrete

Hansen

Ipsen

Pedersen

Andersen

Pedersdatter

Rasmussen

Jørgensdatter

Hansdatter

Rasmussen

Rasmussen

Rasmussen

Nielsdatter

Hansen

Jensdatter

Madsen

Rasmussen

Christensen

Hansen

Bertelsdatter

Madsdatter

Andersdatter

Rasmussen

Rasmusdatter

Nielsdatter

Madsdatter

Rasmussen

Nielsen

Rasmusdatter

Christiansen

Hansen

Christoffersen

Rasmusdatter

Rasmusdatter

Knudsdatter

Hansen

Christensen

Jørgensdatter

Andersen

Christensdatter

Hansdatter

Clausen

Christophersen

Christopher

Nielsen

Pedersdatter

Christophersdatter

Jørgensen

Nielsen

Jørgensdatter

Jensen

Hansdatter

Hansen

Jensdatter

Steffensen

Larsdatter

Hansdatter

Hansen

Hansen

Jespersen

Jespersdatter

Erichsdatter

Knudsdatter

Hansdatter