Niels Madsen, møller på Østrup Fæstevejrmølle under Østrupgård
KIN-# 90,002

Niels Madsen [ID-# 499, ¤ 1764-03-21 i Ejlby, † 1831-12-01] var gift i alt 3 gange. Han var morbror til min farmors morfars mor.

Han giftede sig første gang 1793-04-22 i Østrup med Karen Andersdatter [ID-# 498, * 1759-01-14 i Hjadstrup, † 1815-09-22], der var enke efter hans forgænger, møller Peder Jensen [ID-# 500, * o.1724, †  1792-10-23]. Ægteskabet var barnløst, og der blev derfor i 1807 skrevet testamente.

Iflg. FT 1801 havde de antaget møllerens søstersøn, Mads Larsen, til at opfødes.

1817-07-04 giftede han sig i Otterup med sin næste kone, Abelone Olesdatter [ID-# 503, † 1828-12-09] med hvem han fik børnene Mads [ID-# 501, ¤ 1816-09-05], Karen Marie [ID-# 502, ¤ 1818-05-13] og Ole [ID-# 1197, ¤ 1828-12-15]. Abelone døde i barselsseng.

Da sørgeåret efter Abelone var overstået, giftede den nu 64-årige møller sig fredag den 11. december 1829 med den 20½-årige Anne Christiansdatter [ID-# 505, KIN-# 16,002, * 1808-05-29], Ægteskaben varede kun knap 2 år, da Niels Madsen dør den 1. december 1831.

Den næste møller, Jørgen Hansen [ID-# 504, * 1808-08-31] gifter sig - ligesom sin forgænger - med møllerenken. Han er iflg. FT 1845 født i Næsbyhoved-Broby Sogn som søn af en gårdejer i Næsby.

Min farfars far, Søren Christiansen, var møllerbetjent på Østrup Mølle hos sin søster og svoger i en menneskealder, før han giftede sig med Mette Marie Christiansen.

Min farfar, Jørgen Christiansen, blev som 7½-årig,  i 1874, forældreløs. I FT 1880 var han plejesøn hos sin 27 år ældre kusine Caroline Jørgensdatter Ramberg [KIN-# 16,6, ¤ 1840-02-09], der var gift med gårdejer Hans Ludvig Poulsen [ID-# 907, 1846-1895]  i Næsby. Han blev konfirmeret 1881-04-24 i Næsbyhoved-Broby. Ved FT 1890 er han tjenestekarl på Østrup Mølle hos sin fætter Niels Christian Jørgensen Ramberg [KIN-# 16,6, ¤ 1838-08-28].

I La Cour, J. C. B. (f. 1872) Danske Gaarde : illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug, 2. Samling / under Medvirkning af H.M. Knudsen. - Kbh. : Dansk Landøkonomisk Forlag, 1914. - 4 bind : ill., Bind 3 : Svendborg, Odense og Maribo Amter, er Østrup Møllegård omtalt på side 634:

Østrup Møllegaards Ejer Lars Peter Nielsen overtog Gaarden 1. Januar 1911. Han er født på Lindø 11. September 1852 og gift med Ane Margrethe Øxenberg, født i Østrup 24. September 1866.
Matr.-Nr. 1b m.fl. af Østrup. Hartkorn: 4 Tdr. 5 Skp., 2¼ Album. 47 Td. Land.
Østrup Møllegaard's nuværende Ejer købte Gaarden af Hofjægermester Møller til Stamhuset Østrupgaard, som ved Tvangsauktionen efter Niels Christian Jørgensen overtog Gaarden som ufyldestgjort Panthaver. N. Chr. Jørgensen havde overtaget den efter sin Moder, der var Enke efter Jørgen Hansen.

Møllerpar >1776 - >1911

< 1693 til 1706-06-02 Mathias Nielsen ~ ?
1752-02-08 Erich Madsen ~ Karen Andersdatter1)
(1763-05-23 forlover i Ejlby for Mads Nielsen-752)
> 1776 til 1792-10-22 Peder Jensen ~ Karen Andersdatter
omk 1793 til 1815-09-22 Niels Madsen ~ Karen Andersdatter
> 1815-09  til 1828-12-09 Niels Madsen ~ Abelone Olsdatter
1829-12-11 til 1831-12-01 Niels Madsen ~ Anne Christiansdatter
1833-07-07 til < 1875 Jørgen Hansen ~ Anne Christiansdatter
> 1875 - 1910 Niels Christian Jørgensen ~ Anne Thora Christiane Berg
1911-01-01 - ? Lars Peter Nielsen ~ Ane Margrethe Øxenberg

1)Mulige Karen Andersdøtre født i Østrup:

Kildemateriale