Ane-oversigter mv.

Anetavle

Anerapport

Om Østrup Mølle 1776-1914

Min farmors morfar, Mads Larsen (ane # 22, 1796-1868), blev opfostret på Østrup Vejrmølle hos morbroderen, Niels Madsen-499 (KIN-# 90,02, 1764-1831).

Mads Larsens morfar, Mads Nielsen (ane # 90,   1738-1770), var møller i Ejlby og selv søn af en møller, Niels Madsen (ane # 180, >1710-1763), møller på Sandager Overmølle, Ejlby sogn. Den gamle Niels Madsen var gift med en møllerdatter, Maren Mathisesdatter (ane # 181, 1705->1787), datter af Mathias Nielsen (ane # 362, o1670-1706) fra Østrup Vejrmølle. 

Niels Madsen-499s sidste kone, Anne Christiansdatter (KIN-# 16,02, 1808-1893), var søster til min farfars far, der var møllerbetjent hos svogeren Jørgen Hansen på Østrup Vejrmølle i en menneskealder, før han omsider i en moden alder af 57 år giftede sig med min oldemor. De havde fået i hvert fald 2 børn sammen inden ægteskabet. I kirkebøgerne for min farfars dåb og konfirmation har præsterne ikke undladt at bemærke, at han var et slegfredbarn. Det er muligvis derfor, min far aldrig har villet tale om, hvor hans familie stammede fra.

Udvalgte familier i FT for Østrup Sogn 1787-1850.

Lokalhistorie hører for mig sammen med slægtsforskning. På Lokalhistorisk Arkiv for Otterup Kommune fandt jeg en beskrivelse af stationsbyen Otterups udvikling i en betænkning fra 1918: Bebyggelsesplaner for Landkommuner. Betænkning afgivet af Landboforeningernes Udvalg for Bebygelsesplaner 1918.

 

Sogne, hvor mine aner levede og døde

Kode Sogn
* - ~ - †
Herred Kommune Ane#-fødselsår
Født Viet Begravet
471,08 Otterup
22 - 27 - 18
Lunde Otterup 1-1949, 2-1899, 5-1868, 9-1839, 11-1826, 19-1803, 23-1787, 33-1753, 46-1756, 47-1765, 49-1760, 66-1725, 67-1734, 93-1719, 94-1732, 109-1739, 132-1694, 133-1695, 187-1685, 188-1693, 189-1691, 264-1654 4-1867, 5-1868, 10-1817, 11-1826, 22-1796, 23-1787, 32-1749, 33-1753, 38-1778, 39-1784, 46-1756, 47-1765, 48-1749, 49-1760, 67-1734, 94-1732, 95-1735, 108-1740, 109-1739, 132-1694, 133-1695, 186-1687, 187-1685, 188-1693, 189-1691, 218-1703, 219-1703 4-1867, 5-1868, 8-1812, 10-1817, 11-1826, 18-1800, 19-1803, 22-1796, 23-1787, 37-1761, 46-1756, 66-1725, 67-1734, 92-1711, 94-1732, 95-1735, 132-1694, 133-1695
471,07 Nørre Nærå
20 - 27 - 13
Skam Otterup 3-1913, 14-1846, 28-1807, 29-1816, 56-1766, 57-1770, 59-1793, 113-1721, 114-1732, 115-1743, 116-1749, 117-1747, 118-1759, 119-1755, 207-1720, 228-1701, 232-1719, 236-1726, 237-1728, 474-1680 6-1879, 7-1885, 28-1807, 29-1816, 56-1766, 57-1770, 58-1785, 59-1793, 102-1754, 103-1752, 112-1734, 113-1721, 114-1732, 115-1743, 118-1759, 119-1755, 206-1699, 207-1720, 230-1724, 231-1715, 232-1719, 233-1730, 234-1702, 235-1706, 236-1726, 237-1728, 472-1708 14-1846, 28-1807, 29-1816, 58-1785, 59-1793, 118-1759, 232-1719, 234-1702, 235-1706, 237-1728, 473-1708, 474-1680, 475-1671
471,11 Østrup
17 - 9 - 16
Lunde Otterup 8-1812, 16-1778, 17-1782, 32-1749, 34-1760, 35-1759, 65-1707, 68-1706, 69-1715, 128-1675, 130-1680, 136-1694, 137-1674, 139-1692, 181-1705, 278-1637, 556-1587 16-1778, 17-1782, 64-1712, 65-1707, 68-1706, 136-1694, 137-1674, 138-1676, 139-1692 15-1848, 16-1778, 17-1782, 32-1749, 33-1753, 34-1760, 64-1712, 65-1707, 68-1706, 69-1715, 136-1694, 137-1674, 278-1637, 288-1660, 289-1669, 556-1587
471,05 Norup
16 - 16 - 11
Lunde Otterup 6-1879, 12-1824, 13-1844, 26-1812, 27-1814, 51-1775, 54-1780, 102-1754, 108-1740, 205-1731, 410-1696, 411-1698, 822-1674, 823-1666, 1644-1637, 1645-1642 12-1824, 13-1844, 24-1787, 25-1802, 26-1812, 27-1814, 54-1780, 55-1782, 204-1718, 205-1731, 376-1646, 377-1665, 410-1696, 411-1698, 822-1674, 823-1666 12-1824, 24-1787, 25-1802, 26-1812, 27-1814, 52-1776, 53-1780, 54-1780, 55-1782, 1644-1637, 1645-1642
471,03 Krogsbølle
14 - 20 - 2
Skam Otterup 52-1776, 53-1780, 55-1782, 58-1785, 105-1738, 106-1726, 110-1747, 206-1699, 220-1694, 239-1720, 412-1655, 440-1645, 441-1664, 464-1686 52-1776, 53-1780, 104-1739, 105-1738, 106-1726, 107-1746, 110-1747, 111-1756, 116-1749, 117-1747, 210-1716, 211-1716, 238-1738, 239-1720, 412-1655, 413-1672, 440-1645, 441-1664, 478-1701, 479-1701 110-1747, 116-1749
483,05 Særslev
12 - 21 - 9
Skovby Søndersø 7-1885, 15-1848, 30-1813, 31-1808, 61-1789, 62-1764, 122-1764, 123-1769, 126-1739, 247-1733, 253-1706, 290-1665 14-1846, 15-1848, 30-1813, 31-1808, 60-1760, 61-1789, 62-1764, 63-1768, 122-1764, 123-1769, 127-1732, 244-1724, 245-1740, 246-1709, 247-1733, 252-1714, 253-1706, 474-1680, 475-1671, 506-1683, 507-1683 30-1813, 31-1808, 60-1760, 61-1789, 62-1764, 124-1727, 125-1733, 252-1714, 253-1706
471,09 Skeby
11 - 13 - 6
Lunde Otterup 4-1867, 18-1800, 36-1769, 72-1727, 73-1731, 134-1699, 135-1702, 144-1687, 145-1691, 268-1675, 288-1660 8-1812, 9-1839, 18-1800, 19-1803, 66-1725, 72-1727, 73-1731, 134-1699, 135-1702, 144-1687, 145-1691, 290-1665, 291-1670 9-1839, 36-1769, 38-1778, 144-1687, 145-1691, 290-1665
471,04 Lunde
6 - 12 - 6
Lunde Otterup 25-1802, 50-1754, 99-1732, 101-1732, 198-1691, 202-1705 50-1754, 51-1775, 92-1711, 93-1719, 98-1733, 99-1732, 100-1736, 101-1732, 198-1691, 199-1708, 404-1672, 405-1672 50-1754, 51-1775, 198-1691, 203-1709, 404-1672, 405-1672
461,19 Lumby
6 - 6 - 3
Lunde Odense 10-1817, 21-1775, 38-1778, 42-1744, 43-1746, 138-1676 20-1770, 21-1775, 42-1744, 43-1746, 86-1723, 87-1715 20-1770, 21-1775, 87-1715
483,01 Ejlby
3 - 4 - 0
Skovby Søndersø 45-1770, 90-1738, 91-1737 90-1738, 91-1737, 182-1714, 183-1714  
471,02 Hjadstrup
2 - 0 - 0
Lunde Otterup 24-1787, 39-1784   48-1749, 49-1760
483,05 Vigerslev
1 - 2 - 0
Skovby Søndersø 92-1711 184-1691, 185-1691  
423,05 Nørre Sandager
1 - 0 - 0
Skovby Bogense 22-1796    
441,03 Rønninge
1 - 0 - 0
Åsum Langeskov 37-1761    
483,04 Skamby
1 - 0 - 0
Skam Søndersø 87-1715    
461,91 Odense Købstad
0 - 2 - 0
Odense Odense   2-1899, 3-1913  
483,05 Melby
0 - 2 - 0
Skovby Søndersø   44-1757, 45-1770  
449,03 Nyborg
0 - 0 - 1
Vindinge Nyborg     2-1899

Ovenstående tabel er senest opdateret 30-03-2003


Anvendte forkortelser:

A-#
Anenummer. Mig selv som nr. 1, far nr. 2, mor nr. 3, farfar nr. 4, farmor nr. 5 osv. En faders anenummer er altid det dobbelte af barnets nummer. Moders nummer er 2 x barnets nummer + 1.
ID-#
Personens identitetsnummer i min database.
FT
Folketælling
FT1787-471,04-0256
er en forkortet henvisning til den pågældende person i folketællingen 1787. 471,04 er en geografisk forkortelse for sognet. 417 er kommunenummeret efter den nuværende administrative inddeling, 04 er sognets løbenummer i kommunen og 0256 er personens løbenummer i KIP.
KB
Kirkebog
KIN-#
Slægtskabsnummer (KIN-kode). Et tal på formen a,b hvor a er nummeret på en fælles ane beregnet for mig og b det tilsvarende anenummer beregnet for slægtningen. Fx vil min farfars faster have KIN-# 16,02 17,03. Vores fælles aner er mine oldeforældre, ane # 16 og 17, som er hendes forældre, ane # 2 og 3. Min søstersøns børn vil have KIN-# 2,10 3,11.
KIP
Folketællingerne 1787-1916 er ved frivillinges indsats i gang med at blive indtastet på edb (KildeIndtastningsProjektet KIP) og kan søges online hos DDD (Dansk Demografisk Database), der er en institution under Statens Arkiver.
LAO
Landsarkivet i Odense